นายเกษมสันต์ เครือเจริญ

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา

116643
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
85
245
1702
113633
1896
6088
116643

Your IP: 192.168.2.69
2020-08-08 10:00

หน้าหลัก

สสค.นครราชสีมา จัดอบรม Cardiopulmonary resuscitation : CPR

Post on 08 สิงหาคม 2562
by Nakhonratchasima
ฮิต: 162
 
(7 ส.ค. 62) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงานจังหวัดนครราชสีมาจัดอบรมโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อลดการประสบอันตรายของลูกจ้าง เพื่อรณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยในการทำงาน และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติการเพื่อช่วยฟื้นการทำงานของระบบไหลเวียนเลือดที่หยุดทำงานอย่างกระทันหัน เพื่อให้หัวใจกลับมาเต้นเองได้ปกติโดยไม่เกิดความพิการของสมอง (Cardiopulmonary resuscitation : CPR) รวมทั้งสิทธิตามกฎหมายกองทุนเงินทดแทน ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมซิตี้ปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 60 คน
       ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เป็นการให้ความรู้มาตรการเชิงป้องกันฯ โดยว่าที่ ร.ต.กฤษณะ รามาตย์ นักวิชาการแรงวานชำนาญการพิเศษ และความรู้สิทธิกองทุนเงินทดแทนของลูกจ้าง โดย ผู้แทนจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา และในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ทีมแพทย์และพยาบาล จากโรงพยาบาล ป แพทย์ จังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้อบรมและฝึกปฏิบัติการทำ CPR และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
ทั้งนี้นายเกษมสันต์ เครือเจริญ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานปิดการอบรมและมอบใบประกาศให้แก่ผู้เข้าอบรม