นายเกษมสันต์ เครือเจริญ

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา

169153
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
352
220
572
166802
4224
8406
169153

Your IP: 192.168.2.69
2021-05-17 19:31

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

Post on 02 เมษายน 2564
by Nakhonratchasima
ฮิต: 146

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา (OIT)

ข้อ ข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
O5 ข้อมูลการติดต่อ
การประชาสัมพันธ์ 
O9 Social Network

การปฏิบัติงาน

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17 E-Service
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร    
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  
O35 การมีส่วนร่วมผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร